MERCEDES-BENZ - Roger Federer

Jak do dopadne, když se Roger Federer zastaví v zapadlé vesničce na nákup? A co bude nejvíc zajímat dva zvídavé staříky, kteří budou u toho? Možná vás to překvapí.